Pål Jonsson 1661-1752

(Zakarias Kristofferssons farfars farfars far)

Pål Jonsson föddes 1661 på gården Påls i Klövsjö. Pål var i sitt första äktenskap gift med Gölin Jonsdotter, de fick fem barn, två söner och tre döttrar. Gölin dog 57 år gammal. Pål gifte sedan om sig med Anna Nilsdotter, änka efter Sjul Persson Morberg. De fick fyra barn, två söner och två döttrar. Pål Jonsson var bonde på gården Påls, han dog 1752, 91 år gammal.

Två egenskaper är särskilt utmärkande för medlemmarna av Pålsläkten, dels deras höga levnadsålder, dels deras musikaliska begåvning. I det förra avseendet ger släktregistren belägg för detta och Pål Jonsson saknar inte släktdragen. Han var församlingens klockare. Han uppnår den höga åldern av 91 år och hans yngste son föddes när Pål var 71 år gammal.

Pål Jonsson var gift två gånger, första gången med Gölin Jonsdotter, “een gudfuctig och alfwarsam mskia”, hon dog 1719“sedan hon dragits med sjukdom och krankhet i många år, dock tålmodigt”. Andra gången med Anna Nilsdotter, änka efter den under Armfeldtska tåget omkommne dragonen Sjul Morberg. En ogift dotter i första giftet, Gölin, som fick dela så många andra ogifta döttrars glädjefattiga öde “att följa med gården”, dör 73 år gammal år 1776, sedan hon “inemot 4 år legat i svårmodiga tankar och tvinat bort”.

År 1747 upplåter Pål Jonsson hemmanet som “är nog förfallet till husen och ängen skogslupen men ägorna likväl av den beskaffenhet att det tål klyvning”, till sönerna Pål och Jonas som får hälften var. Pål stannar kvar på hemgården, Jonas, den sedan så berömde bildhuggaren, Jonas Granberg, flyttar ut och bygger den gård som ännu i dag bär hans namn, Granbergs. Den tredje kvarlevande sonen Nils får sedermera av sin bror Pål rättighet att anlägga ett torp, det efter honom uppkallade Nisch.

Källa: Sockekrönikan “Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö”