Olof Bagge

(Zakarias Kristofferssons farfars farfars farfar farfar far)

Olof Bagge var den förste som bebodde och brukade gården Påls i Klövsjö. Möjligen var han, såsom namnet antyder, av norsk härkomst. Han fick en son, Jon Olofsson.

Källa: Sockekrönikan “Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö”