Vilhelmina socken bildades 1799 genom en utbrytning ur Åsele socken.

I släktdatabasen anges händelser före 1799 med Åsele som sockentillhörighet.

Sockenkyrka: Vilhelmina kyrka
Kyrkby: Vilhelmina
Landskap: Lappland
Län: Västerbottens län (AC)


Skansnäs

By i Vilhelmina socken.


1783-04-26 utbruten ur Åsele som kapellag, 1799-05-07 annexförsamling,
Källa: Skatteverket (Sveriges församlingar genom tiderna)

“För ett bättre tillgodoseende af själavården och befrämjande af kolonisationen i dessa tiotals mil från Åsele belägna trakter medgaf Lappmarksdirektionen i beslut af 26 apr. 1783, att en kapellinrättning finge bildas i Volgsjö. I samband med utbrytningen af Dorotea och Fredrika från Åsele till särskilda pastorat genom kgl. bref 7 maj 1799 förordnades, att Volgsjö kapellag skulle intaga ställning som annex till moderförsamlingen. Namnet ändrades genom kgl. förordning 16 juni 1804 till Vilhelmina, ett af dåvarande drottningens namn, och utbrytningen till eget gäll ägde rum jämlikt kgl. bref af 20 maj 1812.”
Källa: Herdaminne Vilhelmina