Gårdar och torp i Bryngelhögen med Göranberget.

Källa: Bygdeboken “Boplatser och människor i sörbyarna i Rätan” 1988.

Bryngelhögen 1

Gårdar

 • Uppgården
 • Eckens
 • Petrusgården
 • Peppesgården

Torp

 • Franktorpet
 • Lars-Perstorpet
 • Lillbäcken
 • Uti i bygge (egnahemsbygge)
Bryngelhögen 2

Gårdar

 • Utgården

Torp

 • Ut i backen
 • Ol-Perstorpet
 • Tyskbacken
 • Karles
Göranberget (Bryngelhögen 1)

Gårdar

Torp

 • Görn-Erstorpet
 • Ol-Perstorpet
 • Dövens
 • Källbäcken