Rätans socken bildades på 1530-talet genom en utbrytning ur Bergs socken.

Sockenkyrka: Rätans kyrka
Kyrkby: Rätan
Landskap: Jämtland
Län: Jämtlands län (Z)


Rätan

Kyrkbyn i Rätans socken. Läs mer >>


Bryngelhögen

Gårdar och torp i Bryngelhögen. Läs mer >>


Rätans socken bildades på 1530-talet genom en utbrytning ur Bergs socken.
Källa: Wikipedia