(äldre stavning Åsarne)
Ortnamnet ‘Åsarne’ — stanamne ‘Aosan’ — är plural bestämd form ackusativ av ordet ås = “höjdrygg”. De äldsta kända uppteckningarna står i dativ Aasom’, där det norrøna långa och öppna a:et ‘aa’ övergått till den för bl.a. sydvästjamskan karakteristiska diftongen ‘ao’, det vill säga Aosom. Ortnamnet åsyftar sannolikt några åssträckningar i närheten av Åsarne gamla kyrka.

Källa: Wikipedia