Åsarne socken bildades 1882 genom en utbrytning ur Bergs socken.

I släktdatabasen anges händelser före 1882 med Berg som sockentillhörighet.

Sockenkyrka: Åsarne gamla kyrka
Kyrkby: Åsarna
Landskap: Jämtland
Län: Jämtlands län (Z)


Åsarna

Kyrkbyn i Åsarne socken. Läs mer >>


Åsarne var kapellag, som ingick i Bergs församling till 1882 (k. resol. 1882-04-24), då byarna Hallen, Västeråsen och Österåsen bildade egen församling, annex till Berg. Åsarne började föra egna kyrkoböcker 1861.
Källa: Riksarkivet
1764 utbruten ur Berg som kapellförsamling, åtminstone så småningom faktisk annexförsamling.
Källa: Skatteverket (Sveriges församlingar genom tiderna)