Vattenregleringsföretagen (Hemsida)


Mellanljusnan

www.flugfiskemellanljusnan.se (Vattenföring Mellanljusnan)
Vattenföring (Ljusnan, Laforsen)

Österdalälven, Älvdalen

Minimitappning från ovanliggande kraftverksdammar är satt till 25 kubikmeter per sekund. Vilket betecknas som mycket lågt. Normal vattenföring är 35 – 60 kubik. Hög nivå 70 – 120, över detta är mycket högt och fisket blir svårt, näst intill omöjligt. (från www.alvdalenfiske.com)

Ljungan, Börtnan

Bra vattenföring ca 22m3/s
Vattenföring (Ljungan, Storsjön)

Indalsälven, Kvissleströmmen

Bra vattenstånd i Ockesjön 299,20-299,30
Vattenstånd (Indalsälven, Ockesjön)