Oreälven

Oreälven eller Ore älv, ibland kallad Oreån, är en älv i nordöstra Dalarna, 143 kilometer lång.[1] Vid utloppet från Orsasjön är Oreälvens avrinningsområde 3 340 kvadratkilometer. Älven har sin källa i Oretjärnen i Lillhärdals socken i sydligaste Härjedalen. Redan efter någon kilometer rinner den dock in i Dalarna och Oresjön strax väster om Störesåsen i västra delen av Los socken (Ljusdals kommun, Gävleborgs län). Här ligger även Oresjötjärnen och Oresjöflarkarna.

Älven flyter sedan mot sydost genom sjön Trubbingen och rinner in i Orsa socken (Orsa kommun, Dalarnas län) vid Finnbergsbron. Den utgör nedströms gräns mellan Orsa och Los socknar och passerar genom sjön (dammen) Vässinjärvi, vid vars utlopp Vässinkoski kraftstation ligger.

Oreälven flyter från Vässinkoski mot öster och passerar Älvho samt Noppikoski, där europaväg 45 passerar älven. Nedströms ligger Noppijärvi. Cirka sex kilometer nedströms Noppikoski flyter Sandsjöån norrifrån in i Oreälven vid grunden efter det gamla torpet Hälsingborg på södra älvbrinken. Här viker älven av rakt mot söder och passerar Växbostupet innan den efter någon mil flyter in i Ore socken (Rättviks kommun). Älven passerar Hermansborg och Vangforsen. Cirka fyra kilometer uppströms Furudals bruk flyter älven förbi Lindbodarna för att vid Furudals bruk hindras av en damm. Ytterligare tre kilometer nedströms mynnar älven i ”stora” Oresjön (197-200 meter över havet). Älvfåran fortsätter västerut från Oresjön genom Noren söder om Furudal in i sjön Skattungen och åter in i Orsa socken. Vid Ivarsnäs sker avrinning från Skattungen. Älven flyter nu mot sydväst, norr om Skattungbyn, Fredshammars gård och Mässbacken där Ämån rinner in norrifrån.

Oreälven fortsätter, efter sammanflödet med Ämån, förbi Kallholen och når Orsa skans, där europaväg 45 passerar älven. Strax nedströms Orsa skans flyter Unnan (Unnån) in från norr. Älven passerar några dammar, bland annat Borns kraftstation och förgrenar sig i södra armen Lillån innan den mynnar i Orsasjön.

Vid Legranäs har Oreälv sitt utlopp från Orsasjön och fortsätter ytterligare någon kilometer innan den mynnar i Österdalälven i höjd med Mora lasarett och Moranoret i Mora tätort. /Wikipedia

2014-06-17

Efter en del funderande vart det kunde vara lämpligt att åka på en tvådagarstripp i början av midsommarveckan bestämde vi oss slutligen för Oreälven norr om Furudal (inom Ore FVO). Då vi aldrig fiskat i Oreälven tidigare kändes det extra kul. Vi hade sol som tidvis värmde men en frisk och lite kall nordvästlig vind och nästa ingen kläckning gjorde att det inte var någon fart på fisken den här gången, men vi kommer säkert att återkomma hit fler gånger.