Vattenregleringsföretagen (Hemsida)


Mellanljusnan

www.flugfiskemellanljusnan.se (Vattenföring Mellanljusnan)
Vattenföring (Ljusnan, Laforsen)

Dalälven, Gysingeforsarna

Bra vattenföring ca 200-300m3/s
Vattenföring (Dalälven, Näs)

Österdalälven, Älvdalen

Minimitappning från ovanliggande kraftverksdammar är satt till 25 kubikmeter per sekund. Vilket betecknas som mycket lågt. Normal vattenföring är 35 – 60 kubik. Hög nivå 70 – 120, över detta är mycket högt och fisket blir svårt, näst intill omöjligt. (från www.alvdalenfiske.com)

Ljungan, Börtnan

Bra vattenföring ca 22m3/s
Vattenföring (Ljungan, Storsjön)

Indalsälven, Kvissleströmmen

Bra vattenstånd i Ockesjön 299,20-299,30
Vattenstånd (Indalsälven, Ockesjön)