• Nisch, Klövsjö, Klövsjö sn (Z)

  • Lövänget, Tossåsen, Bergs sn (Z)

Mitt namn är Robert Kristoffersson, på den här sidan presenterar jag min dokumentation av vår släkt.

Mina anor kommer huvudsakligen från södra Jämtland. Min hustru Margits anor kommer till största delen från södra Lappland och Västerbotten. Vi har gemensamma kopplingar genom Bureätten.

Mitt intresse för släktforskning väcktes då jag hittade en amerikakoffert full med gamla dokument, fotografier och brev från torpet Nisch i Klövsjö. Jag blev så djupt fascinerad av alla dessa gamla dokument, där jag kunde läsa om hur människorna i vår släkt levde i gamla tider.

Huvudsyftet med min släktforskning är att bevara minnet av de människor som levat före oss för kommande generationer. Det är människor som har slitit och släpat, många gånger under mycket knappa förhållanden. Man stöter på så många öden när man letar i kyrkoböckerna, ibland förstår man inte hur de orkade.

BLOGGEN

Antavlor

Jag kommer inom kort att presentera antavlor med våra far- och morföräldrar som proband. Antavlorna kommer att vara begränsade till ”Anfäder och anfäders syskon och makar” och ligga under ”Släktforskningen-Anor”.

Ordlistan

Ordlistan har utökats med fler termer och förklaringar till dessa.

Genealogikartan

En karta med platser som har anknytning till släktforskningen.